Прогнозування професійної діяльності дорослих

Журнал «Європейський журнал психоаналізу» включено Міжнародним центром періодичних видань (INTERNATIONAL IDENTIFIER FOR SERIALS AND OTHER CONTINUING RESOURCES IN THE ELECTRONIC AND PRINT WORLD, Paris, France)

Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки

Національний репозитарій академічних текстів

Інститут глибинної психології

Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки

Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова

Національний репозитарій академічних текстів

Наука та метрика

СУЧАСНІ СТАНДАРТИ АКАДЕМІЧНОГО ПИСЬМА ДЛЯ МОЛОДИХ ДОСЛІДНИКІВ: передові практики європейських університетів та видавництв

Наука та метрика тема випуску "Глобалізація наукової думки у часи реформ"

Наука та метрика тема випуску "Портрет вченого 2020"

5 підказок про написання наукової статті у рецензоване закордонне видання