Оновлені документи та положення УДУ ім. Михайла Драгоманова

Положення про академічну доброчесність УДУ

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників УДУ імені Михайла Драгоманова

Положення про організацію індивідуального навчання здобувачів вищої освіти в УДУ імені Михайла Драгоманова

Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу в УДУ імені Михайла Драгоманова

Положення про порядок контролю якості знань студентів УДУ імені Михайла Драгоманова

Положення про навчально-методичний центр в УДУ імені Михайла Драгоманова

Положення про врегулювання конфліктів в УДУ імені Михайла Драгоманова

Положення про роботу із зацікавленими сторонами у підготовці фахівців в УДУ імені Михайла Драгоманова

Положення про стипендіальне забезпечення студентів, аспірантів і докторантів УДУ імені Михайла Драгоманова

Положення про індивідуальний навчальний план студента в УДУ імені Михайла Драгоманова

Положення про формування вибіркової частини робочих навчальних планів УДУ імені Михайла Драгоманова

Положення про академічні відпустки та повторне навчання в УДУ імені Михайла Драгоманова

Положення про порядок ліквідації академічної заборгованості студентами УДУ імені Михайла Драгоманова